Stadtego in Staphorst

We gaan Stadtego inzetten in de Gemeente Staphorst om met inwoners, ondernemers en de gemeente te bekijken hoe het winkelgebied nog verder verbeterd kan worden. Meer ruimte voor horeca en recreatie? Of toch meer groen op straat? En hoe moet het dan met alle auto’s en parkeerruimte in Staphorst?

Momenteel voeren we gesprekken met de betrokken partijen om de inhoud van het spel af te stemmen op Staphorst. De uitvoering zal plaatsvinden in mei 2019.