Stadtego in Raalte

Op maandagavond 8 juli ging de gemeente Raalte samen met inwoners en ondernemers aan de slag met de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum van Raalte. Wat wordt belangrijk gevonden? De Serious game Stadtego verschafte veel inzicht. Met de uitkomsten van die avond gaat IAA Architecten aan de slag.

Onderstaande video geeft een indruk van de spelavond.

 

Stadtego in Enschede

Ook de Gemeente Enschede heeft voor Stadtego gekozen. Dit keer niet specifiek voor een winkelgebied, maar voor een wijk waar wonen, werken en winkelen wordt gecombineerd. Stadtego zal worden ingezet om met inwoners en ondernemers uit de wijk na te denken over mogelijke toekomstige bestemmingen voor verschillende delen van de wijk; worden het winkels, gaan we er werken, of moet het een openbare ruimte worden? De uitvoering staat gepland voor mei/juni 2019.

 

Stadtego in Staphorst

We gaan Stadtego inzetten in de Gemeente Staphorst om met inwoners, ondernemers en de gemeente te bekijken hoe het winkelgebied nog verder verbeterd kan worden. Meer ruimte voor horeca en recreatie? Of toch meer groen op straat? En hoe moet het dan met alle auto’s en parkeerruimte in Staphorst?

Momenteel voeren we gesprekken met de betrokken partijen om de inhoud van het spel af te stemmen op Staphorst. De uitvoering zal plaatsvinden in mei 2019.

Stadtego aangesloten bij DNWS!

Platform DNWS helpt o.a. overheid, ondernemers, vastgoedpartijen en straatmanagers- om kansen te benutten en hun eigen winkelgebied toekomstbestendig te maken. Ze beschikken hiervoor over een grote verzameling onderzoek, experts, tools en evenementen.

Met het toevoegen van Stadtego aan het netwerk van DNWS hopen we deze serious game het komende jaar op nog meer plaatsen in te gaan zetten.

 

Stadtego in “Stadsbewegers”

In het boek Stadsbewegers delen Stadsbewegers, zowel initiatiefnemers, bestuurders, centrummanagers als andere betrokkenen, hun ervaringen. Het is even zoeken, maar ook Stadtego is hierin terug te vinden! Op pagina 34 t/m 37 vertelt de gemeente Kampen over de ervaringen met o.a. Stadtego (onder de naam Hanzeborden uitgevoerd in Kampen).

“Zo kun je het verhaal lezen van de gemeente Kampen. In dit verhaal vertellen beleidsadviseurs Tineke de Nooij en Linda Zaaijer  en binnenstadsmanager Aukje Grouwstra over het lange proces van het weer vitaal maken van de binnenstad. Een proces dat tien jaar geleden in gang is gezet met de eerste keukentafelgesprekken met binnenstadondernemers. De gesprekken hebben destijds geleid tot de eerste reuring in de stad. Daarna volgde een proces dat met vallen en opstaan verliep maar waarbij steeds werd geleerd van de vorige stap. Het spel Hanzeborden, een serious game dat gespeeld werd door diverse stadsbetrokkenen, zorgde er mede voor, dat er een concreet actieplan kwam voor de stad. Het plan wordt inmiddels uitgevoerd.”

https://www.stadsbeweging.nl/nieuwsbericht/boek-stadsbewegers-een-boek-vol-inspiratie/

“Agenda van en voor de stad” overgedragen

https://kampen.online/stadscafe-samen-investeren-de-binnenstad/

 

Stadtego op VSO Concres ‘Impact door samenwerking’

Op donderdag 21 juni presenteren we Stadtego tijdens het VSO (Vereniging voor Statistiek en Onderzoek) Congres 2018 in Amersfoort. Het thema van het congres is “Impact door samenwerking”, wat uiteraard goed aansluit bij de doelstellingen van Stadtego.

De rol van onderzoek en statistiek binnen de lokale overheid verandert sterk. Er ontstaan nieuwe relaties tussen onderzoekers, beleidsmakers en politiek. De onderzoeks- en informatiefunctie schuiven in elkaar. Partners van gemeenten en de inwoners bepalen in toenemende mate welke informatievragen voorliggen.

Hoe kunnen onderzoekers en dataspecialisten binnen en buiten gemeenten goed samenwerken om meer impact te bewerkstelligen? Hoe zorg je voor juiste verbindingen met planbureaus en kennisinstellingen om je doel te bereiken? Op dit VSO-congres in De Rijtuigenloods kun je op het juiste spoor gezet worden, bagage opdoen, in vervoering gebracht worden en samen op reis gaan. Stap in en doe mee!

Het team van Stadtego verzorgt de workshop “Serious Gaming voor vitale binnensteden” van 13.00 tot 13.45.

4311ae34-6385-4f1d-a7b2-504d867e8adc

Laatste keer Hanzeborden in Kampen

Op dinsdagavond 13 maart werd in de Stadsgehoorzaal van Kampen de laatste spelavond gehouden van Hanzeborden. Tijdens de avond is er gebouwd aan een gezamenlijk actieprogramma voor de recreatieve binnenstad van Kampen.

De avond startte met de bekendmaking van de nieuwe binnenstadsmanager, Aukje Grouwstra. Na een inventarisatie van de doelen – die de acties moeten dienen om bij te dragen aan de recreatieve binnenstad van Kampen – gingen de aanwezigen in twee groepen aan het werk. De ene groep had een focus op nieuwe functies voor leegstaande gebouwen, de tweede groep een focus op cultuur en toerisme. De groepen maakten stappenplannen voor de acties uit de top tien meest genoemde acties. Het onderwerp mobiliteit werd deze avond buiten beschouwing gelaten maar verdient zeker nog aandacht.

Tijdens de avond was er een goede sfeer en een duidelijke wil om met elkaar aan de slag te gaan. Gelukkig kunnen sommige acties al op korte termijn starten. Andere acties bleven tijdens de avond nog onderbelicht, daarom werd de oproep gedaan aan de gemeente om toch nog een vervolgsessie te organiseren waarbij de nu afwezige spelers kunnen aanhaken om de plannen samen af te maken en aan de slag te gaan.

avond3

Stadtego op Stads- en Retailcongres

Op maandag 5 maart wordt Stadtego gedemonstreerd tijdens het Stads- en Retailcongres in Deventer (15.00-21.00u). Deze dag kunt u kennismaken met diverse initiatieven en (gerealiseerde) plannen in de steden en dorpen binnen Overijssel en kunt u deelnemen aan interactieve sessies, zoals Stadtego!

Hoe zorgen we met elkaar voor vitale en toekomstbestendige binnensteden en winkelcentra in dorpskernen? Hoe werken we meer samen aan het creëren van een hogere klantwaarde in combinatie met een goed rendement? Retail Platform Overijssel, Stadsbeweging en provincie Overijssel organiseren samen het stads- en retailcongres voor stadsbewegers: ondernemers, bestuurders, binnenstadmanagers, ambtenaren en inwoners die een actieve bijdrage leveren (of willen gaan leveren) aan een vitaal stads- of dorpscentrum.

Stadtego-010

Eerste testsessie Stadtego

In Kampen heeft de eerste testsessie van het Stadtego-spel plaatsgevonden. Het was een succesvolle avond waarbij het spel voor de deelnemers motiverend en makkelijk te spelen bleek.

In veel gemeenten staan binnensteden onder druk. De leegstand van winkelruimte neemt toe en is hardnekkig. Om nieuwe perspectieven te krijgen op de noodzakelijke transformatie, ontwikkelen IAA Architecten, Het Oversticht en Invocate gezamenlijk een ‘serious game traject’ genaamd Stadtego.

Deelnemers krijgen via het spel meer zicht op elkaars motieven en leren hoe verschillende functies in een binnenstad elkaar kunnen versterken, mits die in samenwerking en samenhang worden ontwikkeld. Het spel vormt vervolgens de opmaat naar concrete ingrepen. Onlangs vond in Kampen de eerste testsessie van het spel plaats en bleek voor de deelnemers motiverend en makkelijk te spelen. Op dit moment worden de laatste details van het spel ontwikkeld, en vanaf het najaar gaat het echt worden ingezet.

20171116_213715_bewerkt.jpg