Nieuws

Start pilot Kampen

De gemeente Kampen zet een interactief traject ‘Hanzeborden’ in om samen met belanghebbenden op een leuke, creatieve en leerzame manier na te denken over de toekomst van de binnenstad.

De gemeente Kampen heeft de ambitie om samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te werken aan de toekomst van de binnenstad. Dit willen we onder andere doen door gezamenlijk de Detailhandelsvisie 2015 (Recreatieve Binnenstad!) en de Retaildeal verder te concretiseren, zodat we een start kunnen maken met de uitvoering. Kortom, we willen zo veel mogelijk ideeën ophalen en bepalen wat belangrijk is voor de binnenstad om dit vervolgens gezamenlijk tot uitvoering te brengen.

Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld speciaal voor de gemeente Kampen: Hanzeborden. Dit is een traject op basis van serious games. Met deze games prikkel je de creativiteit van de deelnemers en kom je snel tot goede en, nog belangrijker, gedeelde en gedragen inzichten.

Hanzeborden bestaat uit drie avonden waarin we samen stapsgewijs actiepunten bepalen om tot een agenda voor de binnenstad komen. Deze acties kunnen variëren van bijvoorbeeld het organiseren van specifieke evenementen, het opknappen van een deel van de stad of andere functies op plekken toelaten wat nu nog niet mogelijk is. Aan het eind van het traject worden vervolgens werkgroepen opgezet om de ideeën en acties tot uitvoering te brengen.

Start pilot kampen

Start ontwerpend onderzoek “Game Over Krimp”

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft Game Over Krimp geselecteerd als één van de vier onderzoeken over binnenstadstransformatie.

‘Game Over Krimp’ is één van de vier geselecteerde projecten voor de oproep van het Stimuleringsfonds om via ontwerpend onderzoek nieuwe invullingen en strategieën te ontwikkelen voor de transformatie en herprogrammering van binnensteden. IAA Stedenbouw en Landschap, Het Oversticht en Invocate voeren dit onderzoek in samenwerking uit.

Het project ‘Game Over Krimp’ onderzoekt een vernieuwende procesaanpak op basis van serious gamingen ontwikkelt toekomstperspectieven voor krimpende binnensteden. Serious gaming is een creatieve manier op basis van een spel, om ondernemers en bewoners te betrekken bij nieuwe oplossingen voor de toekomst van een stadscentrum.

De aanpak is gericht op middelgrote steden met een regiofunctie die genoodzaakt zijn over een compacter stadscentrum na te denken. De game wordt ontwikkeld op basis van de casus ‘Kampen’ en gereflecteerd in een brede klankbordgroep met gemeentes en geïnteresseerde bedrijven waardoor toegewerkt kan worden naar een generieke aanpak.

De inhoudelijke resultaten en de serious game, worden uiteindelijk gepresenteerd in een projectrapport. Deze is naar verwachting eind 2017 gereed.