Stadtego aangesloten bij DNWS!

Platform DNWS helpt o.a. overheid, ondernemers, vastgoedpartijen en straatmanagers- om kansen te benutten en hun eigen winkelgebied toekomstbestendig te maken. Ze beschikken hiervoor over een grote verzameling onderzoek, experts, tools en evenementen.

Met het toevoegen van Stadtego aan het netwerk van DNWS hopen we deze serious game het komende jaar op nog meer plaatsen in te gaan zetten.

 

“Agenda van en voor de stad” overgedragen

https://kampen.online/stadscafe-samen-investeren-de-binnenstad/

 

Laatste keer Hanzeborden in Kampen

Op dinsdagavond 13 maart werd in de Stadsgehoorzaal van Kampen de laatste spelavond gehouden van Hanzeborden. Tijdens de avond is er gebouwd aan een gezamenlijk actieprogramma voor de recreatieve binnenstad van Kampen.

De avond startte met de bekendmaking van de nieuwe binnenstadsmanager, Aukje Grouwstra. Na een inventarisatie van de doelen – die de acties moeten dienen om bij te dragen aan de recreatieve binnenstad van Kampen – gingen de aanwezigen in twee groepen aan het werk. De ene groep had een focus op nieuwe functies voor leegstaande gebouwen, de tweede groep een focus op cultuur en toerisme. De groepen maakten stappenplannen voor de acties uit de top tien meest genoemde acties. Het onderwerp mobiliteit werd deze avond buiten beschouwing gelaten maar verdient zeker nog aandacht.

Tijdens de avond was er een goede sfeer en een duidelijke wil om met elkaar aan de slag te gaan. Gelukkig kunnen sommige acties al op korte termijn starten. Andere acties bleven tijdens de avond nog onderbelicht, daarom werd de oproep gedaan aan de gemeente om toch nog een vervolgsessie te organiseren waarbij de nu afwezige spelers kunnen aanhaken om de plannen samen af te maken en aan de slag te gaan.

avond3

Stadtego op Stads- en Retailcongres

Op maandag 5 maart wordt Stadtego gedemonstreerd tijdens het Stads- en Retailcongres in Deventer (15.00-21.00u). Deze dag kunt u kennismaken met diverse initiatieven en (gerealiseerde) plannen in de steden en dorpen binnen Overijssel en kunt u deelnemen aan interactieve sessies, zoals Stadtego!

Hoe zorgen we met elkaar voor vitale en toekomstbestendige binnensteden en winkelcentra in dorpskernen? Hoe werken we meer samen aan het creëren van een hogere klantwaarde in combinatie met een goed rendement? Retail Platform Overijssel, Stadsbeweging en provincie Overijssel organiseren samen het stads- en retailcongres voor stadsbewegers: ondernemers, bestuurders, binnenstadmanagers, ambtenaren en inwoners die een actieve bijdrage leveren (of willen gaan leveren) aan een vitaal stads- of dorpscentrum.

Stadtego-010

Eerste testsessie Stadtego

In Kampen heeft de eerste testsessie van het Stadtego-spel plaatsgevonden. Het was een succesvolle avond waarbij het spel voor de deelnemers motiverend en makkelijk te spelen bleek.

In veel gemeenten staan binnensteden onder druk. De leegstand van winkelruimte neemt toe en is hardnekkig. Om nieuwe perspectieven te krijgen op de noodzakelijke transformatie, ontwikkelen IAA Architecten, Het Oversticht en Invocate gezamenlijk een ‘serious game traject’ genaamd Stadtego.

Deelnemers krijgen via het spel meer zicht op elkaars motieven en leren hoe verschillende functies in een binnenstad elkaar kunnen versterken, mits die in samenwerking en samenhang worden ontwikkeld. Het spel vormt vervolgens de opmaat naar concrete ingrepen. Onlangs vond in Kampen de eerste testsessie van het spel plaats en bleek voor de deelnemers motiverend en makkelijk te spelen. Op dit moment worden de laatste details van het spel ontwikkeld, en vanaf het najaar gaat het echt worden ingezet.

20171116_213715_bewerkt.jpg

Start pilot Kampen

De gemeente Kampen zet een interactief traject ‘Hanzeborden’ in om samen met belanghebbenden op een leuke, creatieve en leerzame manier na te denken over de toekomst van de binnenstad.

De gemeente Kampen heeft de ambitie om samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te werken aan de toekomst van de binnenstad. Dit willen we onder andere doen door gezamenlijk de Detailhandelsvisie 2015 (Recreatieve Binnenstad!) en de Retaildeal verder te concretiseren, zodat we een start kunnen maken met de uitvoering. Kortom, we willen zo veel mogelijk ideeën ophalen en bepalen wat belangrijk is voor de binnenstad om dit vervolgens gezamenlijk tot uitvoering te brengen.

Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld speciaal voor de gemeente Kampen: Hanzeborden. Dit is een traject op basis van serious games. Met deze games prikkel je de creativiteit van de deelnemers en kom je snel tot goede en, nog belangrijker, gedeelde en gedragen inzichten.

Hanzeborden bestaat uit drie avonden waarin we samen stapsgewijs actiepunten bepalen om tot een agenda voor de binnenstad komen. Deze acties kunnen variëren van bijvoorbeeld het organiseren van specifieke evenementen, het opknappen van een deel van de stad of andere functies op plekken toelaten wat nu nog niet mogelijk is. Aan het eind van het traject worden vervolgens werkgroepen opgezet om de ideeën en acties tot uitvoering te brengen.

Start pilot kampen

Start ontwerpend onderzoek “Game Over Krimp”

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft Game Over Krimp geselecteerd als één van de vier onderzoeken over binnenstadstransformatie.

‘Game Over Krimp’ is één van de vier geselecteerde projecten voor de oproep van het Stimuleringsfonds om via ontwerpend onderzoek nieuwe invullingen en strategieën te ontwikkelen voor de transformatie en herprogrammering van binnensteden. IAA Stedenbouw en Landschap, Het Oversticht en Invocate voeren dit onderzoek in samenwerking uit.

Het project ‘Game Over Krimp’ onderzoekt een vernieuwende procesaanpak op basis van serious gamingen ontwikkelt toekomstperspectieven voor krimpende binnensteden. Serious gaming is een creatieve manier op basis van een spel, om ondernemers en bewoners te betrekken bij nieuwe oplossingen voor de toekomst van een stadscentrum.

De aanpak is gericht op middelgrote steden met een regiofunctie die genoodzaakt zijn over een compacter stadscentrum na te denken. De game wordt ontwikkeld op basis van de casus ‘Kampen’ en gereflecteerd in een brede klankbordgroep met gemeentes en geïnteresseerde bedrijven waardoor toegewerkt kan worden naar een generieke aanpak.

De inhoudelijke resultaten en de serious game, worden uiteindelijk gepresenteerd in een projectrapport. Deze is naar verwachting eind 2017 gereed.