Stadtego leidt u in 3 stappen van een gezamenlijke visie naar een concreet, haalbaar en breed gedragen plan voor de binnenstad.

proces-final-crop

Het Stadtego traject

Een standaard Stadtego traject bestaat uit 3 bijeenkomsten, elk met een eigen doel en spelvorm. Elk spel wordt in groepen van 5 tot 10 spelers, met maximaal 5 groepen per bijeenkomst. De bijeenkomst (doorgaans een avond) wordt van begeleid door het Stadtego team. We zorgen voor het opstarten, vastleggen en analyseren van alle discussies.

De exacte invulling van een traject stemmen we tijdens een intake gesprek af op uw vraagstuk, planning en budget. Hieronder wordt elke stap kort in generieke vorm toegelicht.

Stap 1 – Visie aanscherpen

In stap 1 wordt in kaart gebracht hoe de deelnemers de toekomst van de binnenstad voor zich zien; welke onderwerpen zijn belangrijk? Hoe verhouden de prioriteiten zich ten opzichte van elkaar? En denken ze hier allemaal hetzelfde over? Het spel geeft stakeholders de ruimte hun zegje te doen. Daarnaast stimuleert het spel de deelnemers geleidelijk aan keuzes te maken om tot een gezamenlijke visie voor de binnenstad te komen.

Na het scherpstellen van de visie vragen we deelnemers om acties te bedenken die bijdragen aan het realiseren van die visie. Als er bijvoorbeeld meer behoefte is aan meer woonprogramma in de binnenstad, hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Welke acties moeten hiervoor worden uitgevoerd?

 

demo-spel1.jpg
Spel 1 faciliteert discussie over de visie voor de binnenstad, en helpt met het kiezen en prioriteren van acties die nodig zijn om deze visie te realiseren.
Stap 2 – Strategie bepalen

In stap 2 bepalen deelnemers een strategie voor de uitvoering van de acties uit stap 1, gericht op het realiseren van de visie voor de binnenstad.

De spelvorm die we hiervoor inzetten helpt deelnemers kritisch en creatief na te denken over de strategie. Het spel geeft o.a. inzicht in:

  • Wat levert samenwerking op?
  • Wat is de (lange termijn) impact van acties?
  • Wat betekent deze actie voor andere stakeholders?
  • Wat als…

Met de lessen, tips, valkuilen en strategieën in het achterhoofd laten we de deelnemers daarna opnieuw kritisch naar de acties uit stap 1 kijken: Wat dragen de acties bij aan het realiseren van de visie? Wie is (of zijn) verantwoordelijk voor de actie, en wanneer moet het worden uitgevoerd? De ervaringen uit het spel moeten hierbij voorkomen dat deelnemers terugvallen op traditionele rolverdelingen maar juist op zoek gaan naar nieuwe creatieve oplossingen.

game2
Het spel in stap 2 geeft spelers de ruimte om te experimenteren met nieuwe instrumenten, strategiën en keuzes in een fictieve stad.
Stap 3 – Uitvoering organiseren

De uitkomsten van stap 2 worden door ons uitgewerkt tot ‘hapklare’ acties; met realistische visualisaties laten we zien welke resultaten op korte en lange termijn haalbaar zijn en welke impact deze hebben.

Tijdens de afsluitende avond van het traject worden deze acties toegekend aan de juiste partijen. Hierbij wordt o.a. nagedacht over de benodigde budgetten, de planning, haalbaarheid en impact van de acties. Ook bij deze stap worden alle partijen betrokken zodat er direct eigenaren kunnen worden benoemd. Zo maken we deelnemers verantwoordelijk en voorkomen we dat het bij plannen blijft.

avond3
In stap 3 worden acties uitgewerkt tot een gezamenlijke actieagenda.