Cases

Stadtego wordt in allerlei varianten ingezet voor uiteenlopende vraagstukken. Soms als volledig traject, soms als éénmalige spelavond. Centraal staat altijd het versterken van de samenwerking tussen de betrokken stakeholders en het ophalen van nieuwe ideeën en oplossingen. 

Kampen

De Gemeente Kampen is als pilot-gemeente nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Stadtego. Lees hier hoe we Stadtego in Kampen hebben ingezet bij de zoektocht naar de “recreatieve binnenstad”.

Enschede

Het bestemmingsplan voor het gebied “de Slijpsteen” in Enschede was toe aan een opfrisbeurt. Met behulp van Stadtego gingen inwoners, ondernemers en eigenaren op zoek naar nieuwe bestemmingen.

Staphorst

In Staphorst hebben de ondernemersvereniging en de gemeente met behulp van Stadtego met inwoners en ondernemers nagedacht over wat het centrum tot een “aantrekkelijk winkelgebied” maakt.

Raalte

De gemeente Raalte gebruikt Stadtego om inwoners te betrekken bij het opstellen van een plan voor ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum.