Wat is Stadtego?

Transformaties van de Nederlandse binnen­steden (en dorpen) zijn een complexe mix van verschillende belangen en belang­hebbenden, onderlinge afhankelijk­heden en versnipperd eigenaarschap. Stadtego is een serious game die deze complexiteit voor alle partijen inzichtelijk makat en belang­hebbenden de kans geeft gezamenlijk te experimenteren met nieuwe ideeën en oplossingen.

Voor wie?

Stadtego is bedoeld voor alle partijen die te maken hebben met vraag­stukken rond een binnenstad, dorpskern of winkelgebied. Denk aan ondernemers en gemeenten, maar ook vastgoedpartijen en inwoners. We zetten Stadtego o.a. in voor het aanpakken van leegstand, het transformeren van een winkelgebied of het toekomstbestendig maken van de binnenstad.

Stadtego zorgt voor:

  • Het aanscherpen van een (binnenstads)visie
  • Vertaling van visie naar concrete acties
  • Meer diepgaande discussies
  • Betrokkenheid & verbondenheid van stakeholders
  • Nieuwe inzichten en creatieve oplossingen

Onderstaande video geeft een indruk van een Stadtego spelavond. Deze video is gemaakt tijdens de inzet van Stadtego in Raalte.

Bekijk cases

Hoe werkt het?

Stadtego is een serious game waarin stakeholders in spelvorm werken aan een gezamenlijke visie en uitvoerings­agenda. Het maakt discussies voor alle betrokkenen toegankelijker, aantrekkelijk en leuker. Ervaring leert bovendien dat het spel enthousiasme oproept, wat zich uiteindelijk vertaalt in meer verbondenheid, betrokkenheid en actie.

Het volledige Stadtego traject bestaat uit 3 bijeenkomsten, maar de exacte invulling van een traject stemmen we tijdens een intake gesprek af op uw vraagstuk, planning en budget.

proces-final-crop

Visie aanscherpen

Hierin wordt in kaart gebracht hoe de deelnemers de toekomst van de binnenstad voor zich zien. Welke onderwerpen zijn belangrijk? En denkt iedereen hier hetzelfde over? Het spel geeft alle stakeholders de ruimte hun zegje te doen. Daarnaast stimuleert het de deelnemers keuzes te maken om tot een gezamenlijke visie voor de binnenstad te komen. Na het scherpstellen van de visie vragen we deelnemers om acties te bedenken die bijdragen aan het realiseren van die visie.

Strategie bepalen

In stap 2 bepalen deelnemers een strategie voor de uitvoering van de acties uit stap 1: Wat dragen de acties bij aan het realiseren van de visie? Wie is (of zijn) verantwoordelijk voor de actie, en wanneer moet het worden uitgevoerd? De ervaringen uit het spel voorkomen dat deelnemers terugvallen op traditionele rolverdelingen maar juist op zoek gaan naar nieuwe creatieve oplossingen.

Uitvoering organiseren

De uitkomsten van stap 2 worden door ons uitgewerkt tot concrete acties; met realistische visualisaties laten we zien welke resultaten op korte en lange termijn haalbaar zijn en welke impact deze hebben. Deze acties worden toegekend aan de juiste partijen. Hierbij wordt o.a. nagedacht over de benodigde budgetten, de planning, haalbaarheid en impact van de acties.

Iets voor u?

Bent u benieuwd of Stadtego iets voor u is? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en demonstratie.