Als eerste gemeente in Nederland ging Kampen aan de slag met Stadtego. Ondernemers, pandeigenaren en de gemeente gingen op zoek naar de betekenis van de “Recreatieve Binnenstad”…

De recreatieve binnenstad

Als onderdeel van de retaildeal wil de gemeente Kampen de toekomst van haar centrum actief verkennen. Centraal in het traject voor Kampen, een oude Hanzestad aan de IJssel, is de zoektocht naar het toekomstbeeld van de verschillende deelgebieden (‘kwartieren’) in het centrum van Kampen. De stad is op zoek naar hoe de verschillende kwartieren zich tot elkaar verhouden, hoe ze elkaar kunnen versterken en met welke identiteit Kampen zich als stad kan profileren naar de buitenwereld.

De basis voor een binnenstadsvisie was in Kampen al vastgelegd in een aantal visiedocumenten, waaronder ‘Kampen Merkbaar Beter’ uit 2012, en ‘Actualisering van het Detailhandelsbeleid’ uit 2015. In deze detailhandelsvisie werd de term ‘recreatieve binnenstad’ geïntroduceerd; een binnenstad met een veelzijdige mix van detailhandel, horeca, cultuur, dienstverlening en wonen.

Visie aanscherpen

De eerste ronde van het Stadtego traject draait om het aanscherpen en concretiseren van de binnenstadsvisie. In Kampen hebben we 6 thema’s bepaald die onderdeel uitmaken van de recreatieve binnenstad. Met behulp van het eerste spel hebben zo’n 50 deelnemers gedurende 2 spelsessies bepaald hoe relevant de thema’s zijn, voor wie, waarom en op welke manier ze ingevuld kunnen worden.

Het spel werd gespeeld in groepen van ongeveer 8 deelnemers. Elke deelnemer kreeg een set pionnen die naar eigen inzicht mocht worden verdeeld over de 6 thema’s, waarbij het aantal pionnen het belang of de relevantie van een thema weergeeft. Na deze ronde gaf elke groep een korte reflectie op het resultaat: Zijn er thema’s die onverwacht veel of juist weinig aandacht hebben gekregen? Waar was iedereen het direct over eens, en wat waren echte discussiepunten?

Nu per thema het ‘draagvlak’ was bepaald, mochten deelnemers per thema acties bedenken (of kiezen uit een stapel) die naar hun idee bijdragen aan het invullen van een thema. Voor het thema Bereikbaarheid binnenstad kon bijvoorbeeld de actie Meer fiets parkeerplekken in het centrum worden gekozen. Omdat per thema slechts 4 acties mochten worden gekozen werd er flink gediscussieerd over welke dit moesten worden. Ook na deze ronde werd weer kort gereflecteerd op deze discussies en de uitkomsten.

20171116_213715.jpg
In de eerste spelronde hebben ondernemers, pandeigenaren en de gemeente bepaald hoe elk thema bijdraagt aan de recreatieve binnenstad en welke acties mogelijk zijn om de thema’s mee in te vullen.

Na afloop zijn de resultaten van alle spelsessies door het Stadtego team verzameld en verwerkt. Een belangrijke concrete uitkomst is de ‘Top-10’ van meest populaire acties (acties die vaak uitgekozen zijn én waar veel draagvlak voor was).

Actie top 10-online

Strategie bepalen

De Top-10 van populaire acties vormt het startpunt van stap 2 in het Stadtego traject. De visie is, via thema’s en acties, aangescherpt en geconcretiseerd. In stap 2 richten we ons op de uitvoering van de gekozen acties.

De spelsessies uit ronde 2 bestaat uit 2 stappen. Eerst spelen we het spel Stadtego. Met dit spel worden deelnemers gewezen op een aantal valkuilen bij het uitvoeren van acties, en krijgen ze tips voor het bepalen van een strategie van hun eigen acties.

  • Staar je niet blind op een actie, maar denk na over wat je er mee wilt bereiken. Zou het ook op een andere manier kunnen?
  • Kijk niet alleen naar korte termijn acties en impact, maar ook naar effecten op de langere termijn; grotere acties, meer impact.
  • Probeer samen te werken om grotere (duurdere) acties uit te kunnen voeren en zo meer impact te maken
  • Acties kunnen elkaar versterken, maar elkaar ook in de weg zitten. Probeer dit van te voren in kaart te brengen en bepaal een slimme volgorde.

Na het spelen van Stadtego werd de Top-10 er weer bij gepakt. Onder begeleiding van het Stadtego team werd o.a. gekeken of alle acties voldoende impact hebben op de visie ‘recreatieve binnenstad’, of er bepaalde acties prioriteit verdienden en werden per actie werkgroepen gevormd om de uitvoering te gaan organiseren.

Stadtego-public-1b.jpg
Stadtego geeft spelers inzicht en advies voor de uitvoering van acties in de binnenstad.
Agenda van de stad

In de laatste ronde van het traject in Kampen hebben de werkgroepen hun acties uitgewerkt in actieplannen. Deelnemers hebben in groepen, onder begeleiding van het Stadtego team, gediscussiëerd over de prioriteit, benodigde partijen, voor- en nadelen en kosten van een actie. Per actie zijn deze vragen uitgewerkt op een grote poster en aan het eind van de avond onderling gepresenteerd.

De uitkomsten van ronde 3 zijn door het Stadtego team gebruikt om de Agenda van en voor de stad op te stellen; een uitvoeringsagenda met daarin de 10 belangrijkste acties die bijdragen aan de recreatieve binnenstad.

avond3
In stap 3 is per actie een concreet plan van aanpak opgezet.