Enschede

Het bestemmingsplan voor het gebied ‘de Slijpsteen’ in Enschede was toe aan een opfrisbeurt. Met de gemeente Enschede hebben we Stadtego ingezet om omwonenden, ondernemers en eigenaren mee te laten denken over wat er moet gebeuren om van dit gebied een prettige omgeving te maken.

Een eigen spelbord

Voor deze casus hebben we spel 1 uit het Stadtego traject aangepast om goed aan te sluiten bij de opdracht. Deze spelvorm zet de toekomstige invulling van het gebied als ‘stip op de horizon’. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe de deelnemers de toekomst van het gebied voor zich zien; welke functies zijn belangrijk? Welke juist niet? Waar zijn deze (on)gewenst? En denken ze hier allemaal hetzelfde over? In de context van deze opdracht hebben we het spelbord voorzien van bestemmingen. Spelers kunnen dus aangeven welke bestemmingen ze voorzien voor de Slijpsteen.

foto1
Het aangepaste spelbord met bestemmingen voor ‘de Slijpsteen’

Spelverloop

Op de spelavond, georganiseerd in de Synagoge van Enschede, kwamen zo’n 35 inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren af. In groepen van 6 tot 7 spelers zijn twee spelrondes gespeeld:

  1. In ronde 1 (plm. 60 min.) wordt spelers gevraagd met pionnen aan te geven welke bestemmingen ze belangrijk vinden (of graag terugzien in de Slijpsteen). Elke speler krijgt 10 pionnen die ze mogen verdelen over de bestemmingen. Het aantal pionnen geeft het belang van een thema aan. 

  2. In ronde 2 (plm. 60 min.) kiezen spelers per bestemming gezamenlijk per tafel maximaal 4 concrete invullingen per bestemming. Een invulling kan bijvoorbeeld een restaurant of café zijn (voor het thema horeca) of een school voor het thema maatschappelijk. Er bestaat ook de mogelijkheid om zelf invullingen toe te voegen.

Na elke spelronde werden kort per groep de uitkomsten en inzichten gedeeld, en de avond werd afgesloten met een plenaire reflectie op de uitkomsten.

Resultaten

Zoals altijd levert een Stadtego spelavond kwantitatieve en kwalitatieve resultaten op.

De kwantitatieve uitkomsten zijn gebaseerd op het tellen van de pionverdeling per bestemming en de gekozen invullingen per bestemming. Dit hebben we zowel per groep als voor de deelnemers in totaal gedaan.

Kwalitatieve uitkomsten zijn gebaseerd op onze aantekeningen en observaties tijdens de spelavond, de discussies die gevoerd zijn met deelnemers en onze interpretatie van het spelverloop achteraf. Deze resultaten helpen de kwantitatieve uitkomsten in de juiste context te plaatsen.

graph1
Een deel van de kwantitatieve resultaten uit de spelsessie: populariteit van bestemmingen, verdeeld over de verschillende groepen. 

Conclusie

Het doel van Stadtego was om met ondernemers en inwoners na te denken over (nieuwe) bestemmingen voor de Slijpsteen. Hoewel we met de spelavond uiteraard maar een deel van de doelgroep hebben bereikt, denken we dat het beeld dat uit de spelavond naar voren komt een goed startpunt vormt voor het verder invullen van het bestemmingsplan.

De inhoudelijke resultaten zijn in een uitvoerig verslag teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Het verslag presenteert zowel de kwantitatieve als kwalitatieve inzichten, en voegt er een interpretatie aan toe die de inzichten vertaalt naar concrete adviezen voor vervolgacties.