Kampen

De gemeente Kampen heeft de ambitie om samen met ondernemers, eigenaren en bewoners te werken aan een toekomstbestendige binnenstad. Stadtego wordt onder de noemer “Hanzeborden” toegepast in Kampen om bovenstaande doelstelling te bereiken. Hiervoor zijn de drie werkstappen vertaald naar de specifieke opgaves en schaal in Kampen.

Er wordt een focusgroep opgericht bestaande uit winkeliers en ondernemers uit de toerisme sector, eigenaren, bewoners, diverse culturele verenigingen, gemeentelijke experts en raadsleden. Deze groep doorloopt de drie stappen. Daarnaast wordt via een online enquête en een breed communicatie traject een veel grotere groep geïnteresseerden betrokken en geïnformeerd. Dit geheel wordt begeleid door het projectteam van Stadtego.

Aan het eind van het traject worden werkgroepen opgezet welke onder de regie van de binnenstadmanager gaan vallen. Ook wordt een actie-agenda opgeleverd en gepresenteerd aan de raad. De uitkomsten van het traject worden tot slot illustratief uitgewerkt door het projectteam van Stadtego.