Staphorst

De ondernemersvereniging en de Gemeente Staphorst hebben ons gevraagd Stadtego in Staphorst in te zetten, met als doel samen met ondernemers en inwoners van Staphorst na te denken over wat het centrum van Staphorst tot een “Aantrekkelijk Winkelgebied” maakt.

Aanpak

Op basis van de opdrachtomschrijving is besloten om spel 1 uit het Stadtego traject in te zetten in Staphorst. Dit spel richt zich op het in kaart brengen van de visie voor een binnenstad of winkelgebied van verschillende betrokkenen.

Het spel is een fysiek bordspel dat wordt gespeeld in groepen van 5 tot 8 spelers. Het spelbord bestaat uit een in taartpunten verdeelde cirkel, met op de middenstip de beschrijving van de toekomstvisie waar naartoe wordt gespeeld. De omliggende taartpunten beschrijven thema’s die allemaal in meer of mindere mate te maken hebben met de toekomstvisie.

Spelverloop

De Stadtego spelavond vond plaats in een hotel in Staphorst. Het totaal aantal deelnemers was 38, waarvan een groot deel (ongeveer 25) bestond uit ondernemers, uitgenodigd via de ondernemersvereniging. De overige deelnemers waren inwoners en/of ambtenaren, uitgenodigd door de Gemeente Staphorst.

Stadtego-Staphorst-public1
Deelnemers uit Staphorst aan de slag met Stadtego

Deelnemers zijn vooraf (op basis van de inschrijflijst) ingedeeld in groepen, waarbij we hebben geprobeerd ondernemers en niet-ondernemers zoveel mogelijk te mixen. Uiteindelijk zijn de 38 deelnemers verdeeld over 3 groepen van 8 en 2 groepen van 7 spelers.

Na een korte opening door de voorzitter van de OSR volgde de uitleg vanuit het Stadtego team. Hierbij zijn ook de 6 thema’s op het spelbord geïntroduceerd. Per spelronde hebben we ongeveer 45 minuten speeltijd en 15 minuten discussie/reflectie aangehouden. De avond werd afgesloten met een plenaire discussie en een slotwoord van de voorzitter van de ondernemersvereniging.

Uitkomsten

Het doel van Stadtego in Staphorst was om met ondernemers en inwoners na te denken over een aantrekkelijk winkelgebied in Staphorst. Hoewel we met de spelavond een beperkt deel van de doelgroep hebben bereikt, denken we dat het beeld dat uit dit rapport naar voren komt een goed startpunt vormt voor vervolgacties. Naast de inhoudelijke resultaten is het ook belangrijk om het enthousiasme van de deelnemers vast te houden en mee te nemen naar deze vervolgacties.

Een deel van de resultaten is niet zozeer verrassend maar bevestigt vooral het belang van bepaalde thema’s en onderwerpen.

  • De thema’s bereikbaarheid en veiligheid zijn bijvoorbeeld populair bij de deelnemers, net als herkenbare acties zoals het aanleggen van extra parkeerplaatsen of het verbeteren van de doorstroming en veiligheid in het winkelgebied.
  • Een (voor ons) verrassende uitkomst was het belang van het terug laten komen van de (cultuurhistorische) identiteit van Staphorst in o.a. de openbare ruimte. Mensen vinden dit niet alleen belangrijk maar geven ook aan dat dit tot nu toe nog onvoldoende gebeurt.
  • Tot slot viel het thema verblijven positief op. Het thema blijkt niet alleen belangrijk te zijn, mensen hebben ook duidelijke ideeën voor oplossingsrichtingen. Het museum is opvallend populair, net als het verbeteren of aanleggen van (meer) terrassen en horeca voorzieningen. Wat ons ook opvalt aan discussies rond deze onderwerpen is dat hier van oplossingen worden gezocht in samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen winkeliers en horeca, of winkeliers en tourisme.